Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647802 obálek a 797862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sovětská armáda a česká společnost 1968-1991Autor: Marie Černá
ISBN: 9788024650463
NKP-CNB: cnb003384323
OKCZID: 128759107

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERNÁ, Marie. Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991. Vydání první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. :, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 398 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)