Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2554431 obálek a 742127 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Staroměstská exekuceAutor: Josef Petráň
ISBN: 9788024650555
OKCZID: 128777548

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETRÁŇ, Josef. Staroměstská exekuce. Vydání páté, pozměněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 351 stran.


Anotace

 

Poprava 27 českých stavů r. 1621 a stěžejní události, jež jí předcházely.Kniha vystihuje dvě základní stránky bělohorského tématu - historickou realitu i dějinotvornou úlohu mýtu. Představuje kolektivní biografii všech významných aktérů bělohorského dramatu a vystihuje souvislost mezi předpoklady, jež se vytvářely v době předbělohorské, ději z kritických let 1618-1621 a jejich důsledky při přetváření zakládajícího mýtotvorného tématu v následujících staletích.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)