Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2677218 obálek a 811233 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia: lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizaceAutor: Mlčoch, Lubomír, Potůček, Martin, Kameníček, Jiří a Cena Josefa Vavrouška (soutěž)
Rok: 2022
ISBN: 9788024651002
NKP-CNB: cnb003419751
OKCZID: 128820548

Citace (dle ČSN ISO 690):
MLČOCH, Lubomír. Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia: lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Vydání druhé, aktualizované a doplněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 118 stran. Environmentální texty, 4.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovnaAnotace

 

Kapitoly věnované osobnosti Josefa Vavrouška a historii ceny spjaté s jeho jménem, o kterou se ucházely studentské práce z různých oborů. Nechybějí výklady o ekonomii a veřejné politice.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury