Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551864 obálek a 741196 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální stratifikace : problém, vybrané teorie, výzkumAutor: Jadwiga Šanderová
ISBN: 9788024651910
OKCZID: 128827418

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Sociální stratifikace: problém, vybrané teorie, výzkum. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 174 stran. Učební texty Univerzity Karlovy.


Anotace

 

Vysokoškolská učebnice vymezuje podstatu pojmu a shrnuje základní poznatky o teoretických koncepcích i výzkumech sociální stratifikace.Podstata spočívá ve specifickém typu společenské struktury a v distribuční nerovnosti. Následuje shrnutí aktuálních trendů (hierarchický přístup, Goldthorp, E.O.Wright) z hlediska vazby na klasické teorie (Marx, M. Weber, Lenski). Závěrečné kapitoly pojednávají o základních pojmech a empirických výzkumech sociální stratifikace.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury