Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

FoniatrieISBN: 9788024653976
OKCZID: 128923617

Citace (dle ČSN ISO 690):
DLOUHÁ, Olga. Foniatrie. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 152 stran. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.


Anotace

 

Přehled moderních znalostí z oboru foniatrie, který sice úzce souvisí s oborem otorinolaryngologie, ale má vazby na další obory. Učebnice obsahuje tři základní kapitoly o poruchách řeči, sluchu a hlasu.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

eReading.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury