Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2291950 obálek a 577898 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

.NET Framework : programování aplikací

Autor: Richter, Jeffrey
Rok: 2003
ISBN: 9788024704500
NKP-CNB: cnb001240035
OCLC Number: (OCoLC)53270866
OKCZID: 110045115
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
RICHTER, Jeffrey. .NET Framework: programování aplikací. Překlad Jiří HYNEK. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 552 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna - DNNT - dostupné po registraci
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.36...)