Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551864 obálek a 741196 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bulimie: jak bojovat s přejídánímAutor: Krch, František David
Rok: 2003
ISBN: 9788024705279
NKP-CNB: cnb001200866
OCLC Number: (OCoLC)53273056
OKCZID: 110005276
Vydání: 2., dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRCH, František David. Bulimie: jak bojovat s přejídáním. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2003. 170 s. Psychologie pro každého.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Kniha určená ženám trpící mentální bulimií je rozdělena na obecnou a praktickou část. První z nich objasňuje, co rozumíme pod termínem poruchy příjmu potravy a jaké jsou její příčiny. Druhou část lze označit za svépomocnou, vychází ze zásad kognitivně-behaviorální terapie a vede pacienty k samostatnému vymanění se z bludného kruhu přejídání, nevhodných kompenzačních mechanismů a pocitů viny. Druhé doplněné vydání knihy se oproti předchozímu šířeji zabývá otázkou diet a nevhodných jídelních standardů, které k přejídání vedou.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)