Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Chirurgie karcinomu plic

Autor: Klein, Jiří
Rok: 2006
ISBN: 9788024713847
NKP-CNB: cnb001531426
OCLC Number: (OCoLC)85542762
OKCZID: 110042537
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLEIN, Jiří. Chirurgie karcinomu plic. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 220 s. ISBN 80-247-1384-5.


Anotace

 

Monografie shrnuje všeobecné poznatky o kancerogenezi plicní rakoviny na úrovni, která odpovídá potřebám lékaře, rozhodujícího o indikaci jednotlivých diagnostických a léčebných modalit u nemocných trpících plicním karcinomem. Je ručena chirurgům, pneumologům, onkologům, a zejména plicním chirugům. V knize najdete poznámky o biologii, epidemiologii, histologické klasifikaci, klinice, diagnostice a stagingu jsou nezbytným úvodem k obecným kapitolám zabývajícím se chirurgickou, pneumoonkologickou a anesteziologickou problematikou operační léčby plicní rakoviny z interdisciplinárního hlediska. V podkapitolách týkajících se méně častých typů operací (rozšířené resekce, miniinvazivní výkony), jsou podrobněji komentovány okolnosti a postupy, které se denní běžné praxi vymykají. Zvláštní oddíl knihy je pak věnován problematice výkonů na lymfatickém systému plic, která je v naší literatuře neprávem opomíjena.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Flexibooks
Zboží.cz
eReading.cz
GRADA Publishing, a.s.
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.171.146...)