Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2460432 obálek a 691227 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální andragogika : andragogika v procesu socializace člověka

Autor: Jan Barták, Milan Demjanenko
ISBN: 9788024739977
NKP-CNB: cnb003308606
OKCZID: 128533426

Citace (dle ČSN ISO 690):
BARTÁK, Jan. Sociální andragogika: andragogika v procesu socializace člověka. Vydání 1. Praha: Grada, 2021. 291 stran. Pedagogika.


Anotace

 

Publikace se zabývá sociální andragogikou a jejím ukotvením v systému aplikovaných věd se sociální tematikou. Neomezuje se pouze na přehled teoretických poznatků, ale výrazně se orientuje na jejich praktické uplatnění v současném turbulentním sociálním prostředí. Vedle formálního a neformálního působení na dospělého jedince v soustavě školského a mimoškolského vzdělávání zahrnuje též informální učení, které nezaměnitelným způsobem ovlivňuje socializaci, enkulturaci a personalizaci člověka ve všech situacích a rolích, do nichž v průběhu života vstupuje.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (34.207.247...)