Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2474948 obálek a 697776 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Klinická radiobiologieAutor: Renata Havránková
ISBN: 9788024740980
NKP-CNB: cnb003172410
OKCZID: 128287271

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVRÁNKOVÁ, Renata, ed. Klinická radiobiologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 184 stran.


Anotace

 

Publikace propojuje informace z obecné biologie, jež jsou nutné pro pochopení účinků ionizujícího záření na lidský organizmus, a konkrétních účinků záření. Zabývá se problematikou ozářených, respektive kontaminovaných osob, diagnostikou a specializovanou léčbou v centrech k tomu určených.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.153.100...)