Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199216 obálek a 554337 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii | Kalina Kamil - e-kniha

Autor: Kamil Kalina
ISBN: 9788024743615
NKP-CNB: cnb002448083
OCLC Number: (OCoLC)847727879
OKCZID: 127704179

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALINA, Kamil. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 527 s.


Anotace

 

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (52.3.228...)
 
 
 

Seznam literatury