Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2196892 obálek a 553106 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální psychologie | Výrost Jozef, Slaměník Ivan, Sollárová Eva - e-kniha

Rok: 2019
ISBN: 9788024757759
NKP-CNB: cnb003100824
OKCZID: 128146581

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÝROST, Jozef, ed. a SOLLÁROVÁ, Eva, ed. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Vydání 1. Praha: Grada, 2019. 759 stran. Psyché.


Anotace

 

Poznejte progresivní obor sociální psychologie v celé jeho šíři! Rozsáhlá monografie připravená renomovanými editory představuje sociální psychologii komplexním způsobem – z pohledu teoretického, metodologického i aplikačního – a předkládá čtenářům systematicky utříděné základní i aktuální poznatky.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.207.106...)