Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920192 obálek a 884640 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká republika v mezinárodním srovnáníISBN: 9788025021637
OKCZID: 111291571

Citace (dle ČSN ISO 690):
Česká republika v mezinárodním srovnání: (vybrané údaje) = Czech Republic in international comparison : (selected indicators). Praha: Český statistický úřad, [2006]-.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)