Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice 2021 = Direct public support for research and development in the Czech Republic 2021ISBN: 9788025032930
OKCZID: 128975673

Citace (dle ČSN ISO 690):
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice =: Direct public support for research and development in the Czech Republic. Praha: Český statistický úřad, [2015]-.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)