Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

2000 nejpoužívanějších německých slov /

Autor: Navrátilová, Jana
Rok: 2005
ISBN: 9788025109069
NKP-CNB: cnb001685458
OKCZID: 110022252

Citace (dle ČSN ISO 690):
NAVRÁTILOVÁ, Jana. 2000 nejpoužívanějších německých slov. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2005, 110 s. Jazykové učebnice pro samouky. Němčina. ISBN 80-251-0906-2.


Anotace

 

Německo-česká příručka je určená všem, kdo zvládli základy německé mluvnice a výslovnosti. Slovíčka, většinou jde o nejpoužívanější slova běžné slovní zásoby, jsou řazené abecedně. Za každým z nich je uveden český překlad následovaný větou, v jejímž kontextu je možno význam slova a jeho užití plně pochopit.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.84...)