Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091354 obálek a 514703 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česko-ruský, rusko-český slovník managementu : Češsko-russkij, russko-češskij slovar' menedžmenta.

Autor: Vavrečka, Mojmír
Rok: 2006
ISBN: 9788025110768
NKP-CNB: cnb001640745
OCLC Number: (OCoLC)74142685
OKCZID: 110470304

Citace (dle ČSN ISO 690):
VAVREČKA, Mojmír a Václav LEDNICKÝ. Česko-ruský, rusko-český slovník managementu =: Češsko-russkij, russko-češskij slovar' menedžmenta. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006, 380 s. Jazyky. Slovníky. ISBN 80-251-1076-1.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.83.32...)