Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2159031 obálek a 531020 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Otestuj si znalosti : prvouka pro 3. třídu

Autor: Lucie Víchová, Antonín Šplíchal
ISBN: 9788025346167
NKP-CNB: cnb003176089
OKCZID: 128304079

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÍCHOVÁ, Lucie. Otestuj si znalosti: prvouka pro 3. třídu. Ilustrace Antonín ŠPLÍCHAL. 1. vydání. V Praze: Fragment, 2020. 79 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.172...)