Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2611824 obálek a 777537 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Procvičuj!. S/z, mě/mně, ú/ůAutor: Martina Chloupková, Aleš Čuma
ISBN: 9788025347744
NKP-CNB: cnb003240628
OKCZID: 128395827

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHLOUPKOVÁ, Martina. Procvičuj!. Ilustrace Aleš ČUMA. 1. vydání. V Praze: Fragment, 2020. 77 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)