Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180435 obálek a 541244 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Josef Portman, knihtiskař litomyšlský

Autor: Klimešová, Hana
Rok: 2008
ISBN: 9788025411612
NKP-CNB: cnb001784153
OCLC Number: (OCoLC)228779158
OKCZID: 110263805

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLIMEŠOVÁ, Hana. Josef Portman, knihtiskař litomyšlský. 1. vyd. Litomyšl: Regionální muzeum v Litomyšli, 2008. 119 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.55...)