Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172195 obálek a 537062 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evropská lokální politika 2

Autor: Jüptner, Petr, Polinec, Martin
Rok: 2009
ISBN: 9788025435106
NKP-CNB: cnb001831012
OCLC Number: (OCoLC)614267780
OKCZID: 110473824

Citace (dle ČSN ISO 690):
JÜPTNER, Petr. Evropská lokální politika 2. Vyd. 1. Praha: Institut politologických studií FSV UK, 2009. 413 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Evropská lokální politika 2 navazuje na stejnojmenný titul, v němž byly analyzovány lokální politické systémy zejména v zemích západní Evropy. V druhém navazujícím díle se autoři pod vedením Petra Jüptnera a Martina Polince soustřeďují na více na střední a východní Evropu. Vedle západoevropského Spojeného království a Nizozemí a Islandu se čtenář seznámí s lokální politikou Maďarsku, Polsku, na Slovensku, Ukrajině, ale i v Rusku Chorvatsku a Kosovu. Druhý díl Evropské lokální politiky analyzuje i dvě země Pobaltí, totiž Litvu a Estonsko. Obě publikace dohromady poskytují čtenáři ucelený a podrobný pohled na lokální politiku napříč Evropou.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.187...)