Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161034 obálek a 531866 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kinološki institut: pripovetke

Autor: Hašek, Jaroslav, Lada, Josef
Rok: 2008
ISBN: 9788025440049
NKP-CNB: cnb001832234
OKCZID: 110268331

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAŠEK, Jaroslav. Kinološki institut: pripovetke. Ilustroval Josef LADA. Praha: Srbské sdružení sv. Sáva, 2008, 63 s. ISBN 978-80-254-4004-9.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)