Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103867 obálek a 520868 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Udržitelné technologie pro rozvoj: příručka pro implementaci udržitelných technologií v rozvojové spolupráci

Autor: Tožička, Tomáš
Rok: 2009
ISBN: 9788025461051
NKP-CNB: cnb002012001
OCLC Number: (OCoLC)607524936
OKCZID: 110437386

Citace (dle ČSN ISO 690):
TOŽIČKA, Tomáš, ed. Udržitelné technologie pro rozvoj: příručka pro implementaci udržitelných technologií v rozvojové spolupráci. Praha: ADRA, 2009. 123 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Kniha srozumitelným způsobem ukazuje, jaké problémy, překážky a výzvy jsou spojeny s transferem technologií, kde jsou možnosti pro jejich využití a jaké kroky by měly být podniknuty na politické, výzkumné i aplikační rovině. Názorným způsobem jsou tu představeny základní technologie a jejich využití. Čtenář se může například dozvědět, jak zajistit elektřinu pomocí solárních panelů a větrné turbíny, čistou vodu z mělké studně, nebo jak léčit zuby pomocí česneku či guave. Kniha tak může sloužit rozvojovým pracovníkům při přípravě projektů nebo jejich realizaci, ale zároveň může být inspirací pro všechny, kteří se zajímají o zajištění udržitelného způsobu života a komunitní rozvoj

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.233.221...)