Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920192 obálek a 884640 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evropan Milan Kundera: setkání pořádané Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky z podnětu Rady pro mezinárodní vztahy a s podporou zastoupení Evropské komise v České republice v Praze 22. září 2009 v Hlavním sále Valdštejnského paláceAutor: Dienstbier, Jiří, Dienstbierová, Jiřina, Česko, Rada pro mezinárodní vztahy, Evropská komise a Valdštejnský palác (Praha, Česko)
Rok: 2010
ISBN: 9788025468319
NKP-CNB: cnb002090177
OCLC Number: (OCoLC)670478388
OKCZID: 110729084

Citace (dle ČSN ISO 690):
DIENSTBIER, Jiří, ed. a DIENSTBIEROVÁ, Jiřina, ed. Evropan Milan Kundera: setkání pořádané Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky z podnětu Rady pro mezinárodní vztahy a s podporou zastoupení Evropské komise v České republice v Praze 22. září 2009 v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2010. 78 s.

Hodnocení: 4.0 / 5 (1 hlasů)


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Jednalo se o setkání českých literátů, filozofů a osobností české kultury, událost významného kulturního dosahu. Milan Kundera pro konferenci vybral ze svých děl texty, které do té doby nebyly publikovány česky. Kniha, která tak vznikla na základě tohoto setkání, má také ve svém závěru i komentář Milana Kundery, v němž potvrzuje smysl pro relativitu lidských zkušeností, odstup od vlastní identity. Úvodní slovo o osobnosti a díle světového spisovatele z Čech napsal Jiří Dientsbier. Kundera ve svých románech a esejích klade mnohé otázky, aktuálně související se situací Evropy a naší roli v ní... je nezastupitelný každý hlas, který připomíná, jako kdysi Ortega y Gasset, že Evropa tu byla odjakživa jako společné kulturní vědomí. Také Kundera ví, že toto vědomí je předpokladem uchování evropské identity... S.9. Milan Kundera, jak je známo, v četných svých esejích vždy usiloval o rehabilitaci Střední Evropy jako evropského kulturního fenoménu, a nikdy (jak mu bývá vytýkáno) se nedistancoval od domácího dění. Odpovídal a odpovídá na všechny palčivé otázky celým svým dílem.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)