Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dynamika kapitalismu

Autor: Fernand Braudel, Helena Beguivinová
Rok: 2019
ISBN: 9788025728185
NKP-CNB: abd001-002284061
OKCZID: 128099362

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRAUDEL, Fernand. Dynamika kapitalismu. Překlad Helena BEGUIVINOVÁ. Vydání druhé, doplněné. Praha: Argo, 2019. 115 stran. Historické myšlení, svazek 8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.3.228...)