Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2122201 obálek a 525237 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Na horské dráze : Evropa 1950-2017

Autor: Ian Kershaw, Daniela Orlando, Magdaléna Řezáčová, Pavel Vereš
ISBN: 9788025729717
OKCZID: 128255733

Citace (dle ČSN ISO 690):
KERSHAW, Ian. Na horské dráze: Evropa 1950-2017. Překlad Daniela ORLANDO, překlad Magdaléna ŘEZÁČOVÁ, překlad Pavel VEREŠ. Vydání první. Praha: Argo, 2019. 588 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh.
Zdroj:


Anotace

 

Renomovaný britský historik moderních dějin Ian Kershaw v této práci navazuje na předchozí knihu Do pekel a zpět. Evropa v letech 1914–1949, již věnoval nejtragičtějšímu období evropských dějin 20. století (vyšla v Argu v roce 2017). Ve druhém díle se Kershaw zabývá poválečným vývojem v rozdělené Evropě a sleduje vzestupy a pády, které Evropa žijící dlouho pod hrozbou jaderného nebezpečí a v trvalé úzkosti, zažila. Evropané prošli zkušeností, již Kershaw popisuje jako „jízdu na horské dráze", ať už kvůli řadě událostí, které pro ně mohly skončit katastrofou, či proto, že přestali být do velké míry pány vlastního osudu a stali se jen figurkami ve hře tzv. studené války mezi SSSR a USA. V 90. letech sice Evropa dosáhla jistých úspěchů: rozpadl se komunistický blok i sovětské impérium a Německo se znovu sjednotilo, avšak zrychlující se proces globalizace způsobil komplikace a krize po roce 2008 Evropany jasně varovala, že mír ani stabilita nemusejí trvat dlouho.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.202...)