Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Na obranu historie

Autor: Richard J. Evans, Zuzana Krotovychová
Rok: 2019
ISBN: 9788025730065
NKP-CNB: abd001-002303612
OKCZID: 128255924

Citace (dle ČSN ISO 690):
EVANS, Richard J. Na obranu historie. Překlad Zuzana KROTOVYCHOVÁ. Vydání první. Praha: Argo, 2019. 300 stran. Historické myšlení, svazek 80.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.150...)