Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2241735 obálek a 563339 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Marxismus a skok do království svobody : dějiny komunistické utopie

Autor: Andrzej Walicki, Marcela Bramborová
ISBN: 9788025730652
OKCZID: 128298289

Citace (dle ČSN ISO 690):
WALICKI, Andrzej. Marxismus a skok do království svobody: dějiny komunistické utopie. Překlad Marcela BRAMBOROVÁ. Vydání první. Praha: Argo, 2020. 794 stran. Historické myšlení, svazek 81.


Anotace

 

Kniha je pokusem o analýzu marxismu jako filozofického a sociologického systému, založeného na utopickém myšlení směřování k individuální svobodě. Autor tímto prizmatem zkoumá myšlenkové koncepty Marxe, Engelse, Kautského, Plechanova a Rosy Luxemburgové, jejich přerod v totalitární komunismus leninského a stalinského typu, včetně pokusů o jejich demontáž v sovětském, polském a maďarském prostředí.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.156...)