Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261871 obálek a 569929 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svobodné ženy, svobodní muži : eseje o pohlaví, genderu a feminismu

Autor: Camille Paglia, Bianca Bellová, Ladislav Nagy
ISBN: 9788025730713
OKCZID: 128273108

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAGLIA, Camille. Svobodné ženy, svobodní muži: eseje o pohlaví, genderu a feminismu. První vydání. Praha: Argo, 2019. 282 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (184.72.102...)