Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2215482 obálek a 559205 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Křesťanský zápas o českou věc : působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972-1989

Autor: Petr Placák
ISBN: 9788025731178
NKP-CNB: cbd007-000263998
OKCZID: 128301764

Citace (dle ČSN ISO 690):
PLACÁK, Petr. Křesťanský zápas o českou věc: působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972-1989. Vydání první. Praha: Argo :, Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. 351 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (100.24.125...)