Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2286402 obálek a 576484 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Na vlnách dějin : minulost, přítomnost, budoucnost českého dějepisectví

Autor: Martin Nodl
ISBN: 9788025731550
NKP-CNB: cnb003240697
OKCZID: 128385091

Citace (dle ČSN ISO 690):
NODL, Martin. Na vlnách dějin: minulost, přítomnost, budoucnost českého dějepisectví. Vydání první. Praha: Argo, 2020. 339 stran. Historické myšlení, svazek 82.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.232.129...)