Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Clair obscur

Autor: Armand, Louis
Rok: 2011
ISBN: 9788026001126
NKP-CNB: cnb002198840
OCLC Number: 768556465
OKCZID: 111125345

Citace (dle ČSN ISO 690):
ARMAND, Louis. Clair obscur. Praha: Equus, c2011, 287 s. ISBN 978-80-260-0112-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.99...)