Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157924 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Autor:
Rok: 2012
ISBN: 9788026024644
NKP-CNB: cnb002374085
OKCZID: 111591256

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŘEHÁČEK, Karel. Plzeň v Národním shromáždění v letech 1918-1939: portréty plzeňských poslanců a senátorů. Plzeň: K. Řeháček, 2012. 117 s.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.232.62...)