Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2104677 obálek a 521209 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Co zůstalo z vodních mlýnů

Autor: Irena Veverková
Rok: 2013
ISBN: 9788026075349
NKP-CNB: cnb002658934
OKCZID: 115587403

Citace (dle ČSN ISO 690):
VEVERKOVÁ, Irena a Pavel VYCHODIL. Co zůstalo z vodních mlýnů. Slaný: Přemyslovské střední Čechy, c2013-2014, 36 s. ISBN 978-80-260-7534-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.191...)