Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415480 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rakovina a sex : obecné informace pro pacienty

Autor: Zdeněk Dienstbier , Lenka Hronovská
Rok: 2014
ISBN: 9788026077084
NKP-CNB: cnb002662716
OKCZID: 115882254

Citace (dle ČSN ISO 690):
DIENSTBIER, Zdeněk a Lenka HRONOVSKÁ. Rakovina a sex: obecné informace pro pacienty. Praha: Liga proti rakovině Praha, 2014, 12 s. ISBN 978-80-260-7708-4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.175.191...)