Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197761 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

110 let městské dopravy v Opavě

Autor: Branislav Dorko, Lubomír Kysela, Miroslav Bureš, Robert Kindl, Hynek Woitek
ISBN: 9788026080312
NKP-CNB: cnb002698162
OKCZID: 118104661

Citace (dle ČSN ISO 690):
DORKO, Branislav, Lubomír KYSELA, Miroslav BUREŠ, Robert KINDL a Hynek WOITEK. 110 let městské dopravy v Opavě. Druhé, upravené a doplněné vydání. Opava: Městský dopravní podnik Opava, a.s., 2015, 359 s. ISBN 978-80-260-8031-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.241...)