Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171144 obálek a 536559 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nejvýznamnější památky regionu Milevsko

Autor: Miroslava Houžvičková, Jana Máchová
ISBN: 9788026083801
OKCZID: 119536764

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOUŽVIČKOVÁ, Miroslava a Jana MÁCHOVÁ. Nejvýznamnější památky regionu Milevsko. Milevsko: Milevský kraj, c2014. ISBN 978-80-260-8380-1.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.111...)