Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647802 obálek a 797862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Adaptace na změnu klimatu ve městech : pomocí přírodě blízkých opatřeníAutor: Adam Baroš, Martin Čížek, Dan Frantík, Hrón Hrafnsdóttir, Thörólfur Jónsson, Eva Kalová, Marleen Kaptein, Jiří Karnecki, Klára Kepertová, Miroslav Kundrata, Helena Peřinová, Vlastimil Rieger, Milan Řezáč, Marie Slavíková, Jan Sponar, Zuzan
Rok: 2015
ISBN: 9788026093091
NKP-CNB: cnb002757323
OKCZID: 124249727

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAROŠ, Adam, Martin ČÍŽEK, Dan FRANTÍK, Hrón HRAFNSDÓTTIR, et al. Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření. Plzeň: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2015. 79 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)