Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Město Sušice a jeho poddaní

ISBN: 9788026106517
NKP-CNB: pna001-000794690
OKCZID: 128003517

Citace (dle ČSN ISO 690):
LHOTÁK, Jan. Město Sušice a jeho poddaní: k úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku. Vydání první. V Praze ;, a Sušici: Scriptorium, 2018. 941 stran, xl stran obrazových příloh.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.231.230...)