Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví

ISBN: 9788026108108
NKP-CNB: cnb003146668
OKCZID: 128176313

Citace (dle ČSN ISO 690):
FOREJTOVÁ, Monika, ed. Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. iv, 142 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.124...)