Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2539043 obálek a 735009 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tiglatpilesar III.ISBN: 9788026108306
NKP-CNB: cnb003084668
OKCZID: 128048267

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠAŠKOVÁ, Kateřina. Tiglatpilesar III: král veškerenstva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. 210 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.221...)