Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů

Autor: Lukáš Dirga
ISBN: 9788026108481
NKP-CNB: cnb003243599
OKCZID: 128413208

Citace (dle ČSN ISO 690):
DIRGA, Lukáš. Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. v, 184 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)