Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině

ISBN: 9788026108740
NKP-CNB: cnb003136596
OKCZID: 128196215

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČECHOVÁ, Marie, ed. a SPĚVÁČKOVÁ, Martina, ed. Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019-2021. 2 svazky (220; vi, 403 stran).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.170.64...)