Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119210 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Statistické zpracování dat

Autor: Milan Svoboda, Mikuláš Gangur, Kateřina Mičudová
ISBN: 9788026108832
NKP-CNB: cnb003148367
OKCZID: 128231281

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODA, Milan. Statistické zpracování dat. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. iv, 199 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.202...)