Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2436360 obálek a 678532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva : sborník příspěvků

Autor: Jarmila Pavlátová, Miroslav Hromada
ISBN: 9788026109754
NKP-CNB: cnb003302783
OKCZID: 128507108

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAVLÁTOVÁ, Jarmila, ed. a HROMADA, Miroslav, ed. Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva: sborník příspěvků. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 328 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.118...)