Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631722 obálek a 789007 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

P. Franz Joseph Aumann, CanReg. (1728-1797) : Missa in C : možnosti kritické edice regionálních hudebních pramenů 18. století na příkladu jedné hudebninyAutor: Vít Aschenbrenner
ISBN: 9788026110026
NKP-CNB: cnb003325937
OKCZID: 128564294

Citace (dle ČSN ISO 690):
ASCHENBRENNER, Vít. P. Franz Joseph Aumann, CanReg. (1728-1797): Missa in C : možnosti kritické edice regionálních hudebních pramenů 18. století na příkladu jedné hudebniny. Vydání: první. V Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. 141, 151 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)