Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teorie a terapie neuróz : úvod do logoterapie a existenciální analýzy

Autor: Viktor Emil Frankl, Karel Balcar
ISBN: 9788026214786
OKCZID: 128076999

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRANKL, Viktor Emil. Teorie a terapie neuróz: úvod do logoterapie a existenciální analýzy. Vydání druhé, upravené, v Portále první. Praha: Portál, 2019. 279 stran. Klasici.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.33...)
 
 
 

Seznam literatury