Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

44 aktivit pro děti s ADHD : podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontrolyAutor: Lawrence E. Shapiro, Monika Kittová
ISBN: 9788026215998
OKCZID: 128364763

Citace (dle ČSN ISO 690):
SHAPIRO, Lawrence E. 44 aktivit pro děti s ADHD: podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly. Překlad Monika KITTOVÁ. Vydání první. Praha: Portál, 2020. 198 stran.


Anotace

 

Jak mohou děti s ADHD dostat své impulzivní chování pod kontrolu? Odpověď nabízí kniha plná aktivit, které rozvíjejí sebedůvěru, sociální dovednosti a sebekontrolu. Autor shromáždil 44 jednoduchých aktivit, které mají podobu desetiminutovek a dají se provádět bez větší přípravy. Co se děti při hrách naučí? Budou z nich dobří kamarádi, kteří naslouchají ostatním, školu budou zvládat s větší lehkostí, rozpoznají své speciální dovednosti a podpoří tak svou sebeúctu, a naučí se své chování lépe plánovat a chovat se zodpovědně.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)