Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostechAutor: Mauss, Marcel
ISBN: 9788026218104
OKCZID: 128724743

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAUSS, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Překlad Jiří NAŠINEC. Vydání druhé, v Portále první. Praha: Portál, 2021. 223 stran.

Hodnocení: 3.9 / 5 (19 hlasů)


Anotace

 

Zakladatel ekonomické antropologie zkoumá principy daru v různorodých civilizačních okruzích.Konfrontace funkcí aktu obdarovávání v mimoevropských společenstvích s evropskými civilizacemi formuluje význam tohoto jevu. Kategorie daru zosobňuje obecně lidský projev recipročního vztahu, mezilidských kontaktů a kulturní výměny. Obdarovávání se tak stává součástí právní, ekonomické, náboženské i obecně etické koncepce. Dar je však rovněž nositelem negativních atributů, neboť zprostředkovává společenský nátlak. Nejedná se o pouhý ekonomický fenomen, nýbrž výraz komplexního hodnotového systému! Jeden z čelných představitelů francouzské sociologické školy analyzuje jednu z rovin sociální interakce v různorodých kulturách, čehož využívá k definování obecných principů obdarovávání.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)