Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541481 obálek a 736476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rodinná tajemstvíISBN: 9788026218685
OKCZID: 128782891

Citace (dle ČSN ISO 690):
PONCET-BONISSOL, Yvonne. Rodinná tajemství: jak překonat trauma předků. Překlad Kateřina BODNÁROVÁ. Vydání první. Praha: Portál, 2022. 119 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.79...)