Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy : 1984-2001: Vzpomínky, dějiny, cestopisy

Autor: Juraj Martoník
ISBN: 9788026434979
OKCZID: 128527692

Citace (dle ČSN ISO 690):
MARTONÍK, Juraj. Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy: 1984-2001: vzpomínky, dějiny, cestopisy. 1. vydání. V Brně: CPress, 2021. 239 stran, 14 nečíslovaných stran obrazových příloh.


Anotace

 

Juraj Martoník nastoupil roku 1984 do diplomatické služby. Jaká byla cesta k tomuto postu v Československu? Jak zvládal „kočovný“ život v natolik odlišných místech naší zeměkoule, jakými jsou Mongolsko a Austrálie? Co mu přinesla doba po roce 1989? A které události tehdy promlouvaly nejen do jeho života, ale i do osudů každého z nás? Výsledkem autorova vzpomínání je unikátní pokus o propojení osobního příběhu, „velkých dějin“ a cestopisů. Seznamte se s místy a časy vzdálenými, a přesto stále blízkými.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU



Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.171.146...)